Wednesday, 17 March 2010

camne nak tukar template?

sila baca dari bawah kiri ke kanan atas
='=ɥɥnpɐ
ʞɐl ıpɾx pɐoldn ɐp nʇsɐd ǝlıɟ ʇɔɐɹʇxǝ ɐp
ɐl lnʇǝq ɥɐʎɐd
˙ǝʇɐldɯǝʇ ɹɐʞnʇ ʞɐu ʞǝ ǝuɯɐɔ ʎɹʇ ılʞ ʞʎq ɐp ɥnpɐ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
di sertakan gmbr GREEN FC;DD

team plg hebat:))

No comments: